Ruiz Román, Cristóbal

Educación intercultural una visión crítica de la cultura Ruiz Román, Cristóbal - Barcelona Octaedro 2003 - 153 p.

La diversitat cultural i lingüística ha anat entrant en les aules com un autèntic fenomen, tan inesperat que ha obligat als professors a replantejar les estratègies, els valors i les actituds transmeses. En aquest llibre, l'autor ens ofereix una sèrie de reflexions imprescindibles per definir els valors educatius en una situació multicultural. Quan s'aspira a afavorir una integració de tots els alumnes, que procedeixen de diferents cultures, creients de diferents religions i formats en valors familiars i en costums molt diversos és necessari que els alumnes aprenguin a obrir-se als altres, a plantejar-se aprendre altres llengües i apropar-se a altres cultures, desenvolupant una actitud de solidaritat, tolerància i respecte a les llibertats.


Alumnes estrangers
Cultura
Educació inclusiva
Educació intercultural
Educació per a la solidaritat
Educació per a la tolerància
Ensenyament de llengües
Família
Immigració
Integració escolar
Comunicació intercultural
Llibe
Educació en valors

Powered by Koha