Educadores i educadors de carrer de l'opció ideològica a l'opció tecnicometodològica Comas, Marta ; Funes Artiaga, Jaume - Barcelona Fundació Jaume Bofill 2001 - 108 p. - Finestra oberta 20 .

Aquest document ha estat escrit per Marta Comas i Jaume Funes a partir de les aportacions de Jokin Goiburu, Alícia Gómez, Juanje Guerrero, Neus Juvillà, Cristina Martínez, Enric Olmos i Pep Palau, en dos seminaris realitzats el 29 de març i el 3 de maig de 2000 a la Fundació Jaume Bofill. Es pot constatar un distanciament progressiu entre l'objectiu últim del treball de l'educador social i l'encàrrec institucional que rep. La pràctica del treball ha anat erosionant un estil d'intervenció educativa que tradicionalment s'havia basat en la proximitat. No cal inventar res de nou: recopilant aquelles formes i treball que han donat bons resultats es podrà optimitzar el treball educatiu.


Educadors socials
Política de la joventut

Powered by Koha