Aguaded González, José Ignacio

Educar en red internet como recurso para la educación Aguaded González, José Ignacio ; Cabero Almenara, Julio - Archidona Aljibe 2002 - 373 p. - Biblioteca de educación .

La capacitació que un professor ha de rebre per a la utilització d'una tecnologia a l'ensenyament ha de basar-se en diferents dimensions, com és la comprensió i l'ús a nivell usuari del seu funcionament tècnic, la formació per aplicar diferents objectius i ser capaç d'estructurar la informació d'acord a principis didàctics i a les possibilitats que cada mitjà ofereix. El text està dividit en dos apartats: darrera de cada capítol hi ha diferents activitats que li poden servir per a profunditzar en els continguts presentats i per la seva docència. Continguts: la tecnologia d'internet o internet per dins, recerca de la informació, elaboració de pàgines web, el disseny de materials multimedia i l'ús d'internet en infantil, primària i universitat.

84-9700-090-0


Educació infantil
Educació primària
Ensenyament universitari
Internet
Tecnologia de la informació

Powered by Koha