Elements per a una actuació municipal de recepció i acollida d'immigrants - [Barcelona] Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis 2004 - 48 p. - Materials .

Aquest material és una proposta elaborada, no només pel CRID (Consorci de Recursos per a la Integració i la Diversitat), sinó que ha comptat amb la participació dels ajuntaments que col·laboren en la Xarxa local per a la gestió de la immigració i la diversitat. Com diu l'Imma Moraleda a la presentació, 'els municipis han fet molta feina al respecte al llarg darrers anys i han acumulat un considerable conjunt de recursos de recepció i acollida'...'però, també és cert que manca una actuació coordinada i integral'. Amb aquest material s'ha volgut oferir una eina que ajudi als governs locals a gestionar amb garanties i de manera coordinada aquests processos de recepció i acollida d'immigrants estrangers. (Autor/AL)

94-7794-992-1


Acolliment familiar
Administració local
Atenció a la diversitat
Educació inclusiva
Educació intercultural
Educació per a la pau
Educació per a la solidaritat
Educació per a la tolerància
Immigració
Educació especial
Polític
Educació en valors

Powered by Koha