Las Enseñanzas de régimen especial en el sistema educativo español música, danza, arte dramático, artes plásticas y de diseño, idiomas, técnicos deportivos Montero Alcaide, Antonio - Archidona Aljibe 2002 - 238 p. - Biblioteca de educación .

Ofereix informació sobre els graus, l'accés, la titulació, els docents i l'estructura dels ensenyaments de règim especial en l'ordenació del sistema educatiu així com dels centres en els que s'imparteixen els ensenyaments de règim especial. Descriu els ensenyaments de música, de dansa, d'art dramàtic, d'arts plàstiques i de disseny, d'idiomes i de tècnics esportius i mostra el desenvolupament normatiu dels ensenyaments de règim especial.

84-9700-085-4


Currículum vitae
Educació artística
Educació musical
Ensenyament de llengües

Powered by Koha