¿Es pública la escuela pública? Fernández Enguita, Mariano - València Cisspraxis 2002 - 348 p.

A l'octubre de 1999 la revista 'Cuadernos de pedagogía' va publicar un article de Mariano Fernández Enguita: '¿Es pública la escuela pública?' on es responsabilitzava al professorat del deteriorament del sistema educatiu públic. Un article polèmic que, immediatament, va suscità opinions a favor i en contra. Aquest llibre és una recopilació feta pel mateix autor d'aquell article inicial dels articles més significatius que es van multiplicar.


Atenció a la diversitat
Centres docents públics
Educació primària
Educació secundària obligatòria
Jornada escolar
Participació escolar
Professors

Powered by Koha