Escuela y educación : ¿hacia dónde va la libertad femenina? Sofías Montoya Ramos, Mª Milagros - Madrid Horas y horas 2002 - 196 p. - Cuadernos inacabados 43 .

Aquest llibre té el seu origen en la pràctica educativa de dones que van obrint nous espais de llibertat i saber. Els textos que el componen tracten de l'ordre simbòlic de la mare en la pràctica docent. És un espai de relació amorosa nascut del desig i de la necessitat de confiança mútua. En aquest espai circulen receptes, recollides de les pràctiques de cada dona que educa i ha educat en les més diverses circumstàncies, però no serveixen les fórmules, inamovibles i desvinculades de la vida. Sofías, segons l'autora, és una invenció política.

84-87715-96-6


Autoritat
Centres docents públics
Dones
Educació afectiva
Educació social
Llibertat
Mestres
Política social
Sistema educatiu
Educació en valors

Powered by Koha