Estado de bienestar y comunidades autónomas la descentralización de las políticas sociales en España Gallego Calderón, Raquel ; Gomà, Ricard ; Subirats Humet, Joan (eds.) - Madrid@@Barcelona: Tecnos@@Universitat Pompeu Fabra 2003 - 229 p. - Temas de gestión y administración pública 6 .

Aquest llibre pretén ser una nova aportació al camp de l'anàlisi de les polítiques públiques del nostre país, des de la perspectiva que ha vingut desenvolupant la ciència política i l'administració. No és un llibre genèric sobre polítiques públiques en Espanya; tampoc és una revisió del camp teòric d'aquestes polítiques públiques. L'objectiu dels autors és més concret. D'una banda el procés de descentralització del govern de la nació i la projecció sobre la capacitat dels governs de les Comunitats Autònomes per adoptar polítiques pròpies i d'altra banda el desenvolupament i el debat al voltant de l'Estat del benestar, des de la perspectiva del nucli de polítiques socials que el configuren. Les dues qüestions: descentralització territorial i polítiques socials, es presenten molt connectades en la pràctica.

84-309-3941-5 ;


Administració pública
Benestar social
Competències autonòmiques
Marginació social
Persones grans
Habitatge
Pobresa
Política de la joventut
Política educativa autonòmica
Política educativa
Política familiar
Política laboral
Política social
Sa

Powered by Koha