Estrategias para la gestión curricular del centro educativo Gairín Sallán, Joaquín (coord.) ; Armengol Asparó, Carme ; [et al.] - Madrid Síntesis 1997 - 191 p.

La posada en marxa de la reforma ha revitalitzat el debat i la reflexió sobre els aspectes pedagògics i curriculars relacionats amb els requeriments educatius actuals. L'aparició del Projecte Curricular de Centre (PCC) ha estat en aquest sentit un referent que està portant als centres a replantejar les seves formes d'acció i els fonaments sobre els que es basa l'acció pedagògica. Temes que es tracten: el context del projecte curricular de centre, què és i quins temes ha de tractar, diagnòstic institucional, organització dels continguts del PCC, elecció de les estratègies d'intervenció, avaluació de la feina feta, presentació de models reals.


Autonomia (Ensenyament)
Currículum vitae
Diagnòstic
Gestió escolar
Intervenció educativa

Powered by Koha