Boix Tomàs, Roser

Estrategias y recursos didácticos en la escuela rural Boix Tomàs, Roser - Barcelona Graó 1995 - 139 p. - Materiales para la innovación educativa 11 .

L'escola rural és una institució educativa que té com a suport el mitjà i la cultura rurals i que es caracteritza per tenir una estructura organitzada heterogèniament i singular, a més d'una configuració pedagògic-didàctica multidimensional. El fet de viure al camp no es limita només al marc agrari sinó que comprèn també un conjunt d'activitats molt diverses: ramaderia, explotació forestal, artesania, petita i gran indústria, comerç i serveis. Els conceptes demogràfics, econòmics, geogràfics i socioculturals permeten dirigir aquest concepte cap el sector d'estadística, activitats ocupacionals, espais i característiques tradicionals.(Autor/MB)

84-7827-120-1


Atenció a la diversitat
Currículum vitae
Escoles
Formació del professorat
Mètodes educatius
Qualitat de l'educació
Recursos educatius
Reforma educativa
Sistema educatiu
Treball en equip
Medi rural

Powered by Koha