Fernández Sierra, Juan

Evaluación del rendimiento, evaluación del aprendizaje Fernández Sierra, Juan (coord.) - Madrid Akal 2002 - 274 p. - Sociedad, cultura y educación 5 .

El llibre tracta de descobrir si és correcte deduir, a partir de l’avaluació dels rendiments de l’alumnat, la qualitat, quantitat i naturalesa dels tipus d’aprenentatge que adquireix el jovent en el sistema educatiu. L’obra forma part de la col·lecció Societat, Cultura i Educació que pretén ser l’expressió escrita d’una acurada selecció dels cursos de la Universitat Internacional d’Andalusia. Els cursos tracten de temes rellevants i de gran actualitat, relacionats amb el desenvolupament social, científic i cultural de la societat contemporània.

84-460-1978-7


Alumnes
Aprenentatge
Aprenentatge significatiu
Avaluació dels alumnes
Educació secundària obligatòria
Informes tècnics
Investigació
Llenguatge i llengües
Matemàtica
Professors
Qualitat de l'educació
Reforma educativa
Rendiment escolar
Sist

Powered by Koha