Mateo Andrés, Joan

La Evaluación educativa, su práctica y otras metáforas Mateo Andrés, Joan - Barcelona Universitat de Barcelona. ICE@@Horsori 2000 - 270 p. - Cuadernos de educación 33 .

L'avaluació es troba a la base de tots els plantejaments moderns de la gestió de la qualitat educativa, orientació que li dota d'una dimensió social i política de gran rellevància, al temps que li transfereix una enorme responsabilitat i també un important grau de vulnerabilitat i desig de manipulació. Aquest treball, que es distribueix en set apartats, el primer dedicat a establir els elements bàsics de l'avaluació educativa i els sis restants a recórrer els seus àmbits aplicats més importants: l'avaluació dels aprenentatges dels alumnes, de l'acció docent del professor, del currículum, dels centres educatius, de l'ensenyament superior i dels sistemes educatius.

84-85840-86-0


Avaluació de l'Educació
Centres docents públics
Educació internacional
Mestres
Professors
Qualitat de l'educació

Powered by Koha