Fonaments i prospectives de l'orientació professional a Catalunya Rodríguez Moreno, Maria Lluïsa - Barcelona Laertes 1987 - 209 p. - Laertes pedagogia 53 .

El principal objectiu d'aquest recull és divulgar una panoràmica general i aprofundida de la història passada i contemporània de l'orientació escolar i professional a Catalunya. Història que pot resultar interessant i alliçonadora per a l'administració i els organismes educatius públics i privats que planifiquen i endeguen programes i serveis d'orientació escolar i professional que volen ser innovadors i genuïns. Per la novetat i actualitat dels seus continguts, aquest llibre pot resultar útil i valuós tant per als orientadors -pedagogs i psicòlegs- com per als mestres preocupats per la implantació de serveis d'ajut i orientació en els centres escolars a fi de facilitar a l'adolescent el repte que representa l'entrada en el món laboral.

84-7584-063-9


Orientació escolar
Tutors i tutoria (Educació)

Powered by Koha