Formació i professionalització del professorat de secundària a Catalunya Tribó Traveria, Gemma - Barcelona Fundació Jaume Bofill 2008 - 116 p. - Informes breus. Educació 10 .

978-84-8334-900-7


Educació secundària obligatòria
Formació del professorat
Professors


Catalunya

Powered by Koha