La Formació ocupacional com a eina d'una estratègia de desenvolupament local - Barcelona Diputació: Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació 1998 - 137 p. - Eines per al desenvolupament local 6 .

És el número 6 de la col·lecció 'Eines per al Desenvolupament Local', i amb ell el Servei de Promoció Econòmica es proposa contribuir a la millora de la formació ocupacional en el context local. L'objectiu és dotar les entitats locals de la província d'una eina operativa per gestionar les seves intervencions en matèria de formació ocupacional i orientar-les en la perspectiva de la promoció econòmica i, d'una manera més àmplia, del desenvolupament local.


Administració local
Formació ocupacional
Integració laboral
Mercat de treball
Orientació escolar
Treball

Powered by Koha