La Formació professional dual : jornades Baden-Württemberg, Catalunya (12 i 13 de novembre de 1987) Barcelona) Jornades Baden-Württenberg, Catalunya (1987 - Barcelona Institut Català de Noves Professions 1989 - 108 p. - Aula Debat 3 .

La Formació Professional és un factor molt important de promoció i de realització personal per a molta gent; amés, constitueix un dels pilars fonamentals per al desenvolupament econòmic d'un país. Els mitjans de producció i els serveis han assolit, a la fi del segle XX, un grau molt elevat de complexitat. Es fa, per tant, imprescindible adquirir un bon bagatge de formació per a poder-los utilitzar eficaçment. L'experiència en formació professional que des de fa molta anys tenim a Catalunya i el resultat de comparar-la amb la que existeix en una de les regions avui capdavanteres d'Europa, Baden-Vürttemberg, poden representar un enriquiment, tant per als professors i els alumnes com per als empresaris i els ciutadans en general, ja que tots ells són, en darrer terme, els principals actius d'una Formació Professional eficaç.


Formació professional
Mercat de treball
Orientació escolar
Pràctiques a l'empresa

Powered by Koha