Salvá Mut, Francisca

Formación e inserción laboral conceptos básicos, políticas, programas y recursos para la intervención Salvá Mut, Francisca (dir.) ; Nicolau Colom, Inmaculada - Madrid Anaya 2000 - 235 p.

L'aparició i el ràpid desenvolupament de les polítiques públiques de lluita contra l'atur, sobretot a partir de finals dels anys vuitanta, han portat al desenvolupament de multitud de programes i projectes de formació i inserció laboral. La presa de decisions relacionades amb l'orientació i implantació d'aquests programes exigeix uns coneixements que no estaven tractats al mercat editorial espanyol. Aquesta obra pretén cobrir una part d'aquest dèficit.


Atur
Formació professional
Formació ocupacional
Integració laboral
Orientació escolar
Política laboral
Treball

Powered by Koha