Schujman, Gustavo

Formacion ética y ciudadana un cambio de mirada Schujman, Gustavo (coord.) - Barcelona Octaedro OEI 2004 - 136 p. - Educación en valores .

Els autors intenten transmetre aspectes rellevants d’una experiència de formació valuosa. Els autors van dissenyar i dur a terme el curs sobre formació ètica i ciutadana encarregat per el Ministeri d’Educació de l’Argentina. Cal assenyalar que aquest tipus de formació està present en el discurs de les escoles però no està integrada al currículum. Donat que la societat actual està considerada poc emissora de valors, molts educadors no es consideren amb prou forces per a transmetre‘ls. Els autors defineixen la seva opinió des de la llibertat democràtica i sobre aquest eix intenten donar pautes i models de com impartir aquesta formació. (Autor)

84-8063-699-3


Activitats educatives
Alumnes
Avaluació dels alumnes
Ciutadania
Currículum vitae
Democràcia
Diàleg
Didàctica
Drets humans
Educació
Educació social
Ètica
Experiències educatives
Formació
Formació del professorat
Llibertat
Educació en valors

Powered by Koha