Lurçat, Liliane

El Fracaso y el desinterés escolar cuáles son sus causas y cómo se explican Lurçat, Liliane - Barcelona Gedisa 1997 - 135 p. - Renovación Pedagógica .

El poc interès que demostren els nens per l'escola juntament amb el fracàs escolar preocupen igualment a pares com mestres. Però, quines són les seves causes i com s'expliquen? Liliane Lurçat, intenta elaborar una concepció de la psicologia educacional que tingui en compte no només els aspectes de transformació dels nens sinó també les especificitats individuals en funció de l'origen social i de les particularitats de l'escola. L'autora, es psicòloga i investigadora del Consejo de Investigaciones Científicas de Francia i està especialitzada en psicologia de l'educació. El llibre consta de tres parts: la primera dedicada al nen a l'escola, la segona a l'explicació psicològica i la tercera a l'escola a través dels escolars.


Alumnes
Avaluació dels alumnes
Avaluació de l'Educació
Educació infantil
Educació primària
Família
Fracàs escolar
Millora del rendiment escolar
Motivació en l'educació
Professors
Psicologia de l'educació
Rendiment escolar

Powered by Koha