Lafuente, Noèlia

La Gestió alternativa de conflictes en les organitzacions del tercer sector Lafuente, Noèlia (coord.) - Barcelona Fundació Jaume Bofill 2003 - 103 p. - Finestra oberta 36 .

Les noves necessitats plantegen un esforç de redefinició i resituació de les organitzacions socials dins l’espai públic. La majoria de la població no ha rebut una educació per a la participació – que queda reduïda al moment electoral – i l’espai públic no es percep com un àmbit de responsabilitat col·lectiva. El moviment associatiu i de voluntariat és una realitat que no està exempta de conflictivitat. (Autor)


Associacionisme
Ciutadania
Ciutats
Conflictivitat escolar
Democràcia
Desenvolupament social
Drets humans
Economia
Educació ambiental
Medi ambient
Mediació
Participació escolar
Política social
Resolució de conflictes
Vol
Educació en valors

Powered by Koha