Charraza Montiel, Antonio

La Gestión democrática de centros educativos para padres y madres Charraza Montiel, Antonio ; Chazarra Montiel, Francisco Félix - Madrid CEAPA 1999 - 39 p. - Herramientas 12 .

La democràcia es fa i es construeix diàriament. Un dels àmbits en els quals és més important dissenyar i planificar estratègies, per aprofundir en la democràcia, és l’educatiu. Si es vol una societat més participativa, més lliure, més creativa i més respectuosa amb els valors de la solidaritat, la tolerància, el pluralisme i la diversitat, és necessari apostar per una escola que potencií i desenvolupi aquests principis i valors democràtics. (Autor/OL)


Creativitat
Democràcia
Educació inclusiva
Educació familiar
Família
Administració educativa
Gestió escolar
Llibertat
Planificació educativa
Relació família escola
Societat
Sociologia
Educació en valors

Powered by Koha