Eisenberg, Nancy

Infancia y conductas de ayuda Eisenberg, Nancy - Madrid Morata 1999 - 215 p.

Moltes investigacions empíriques sobre les ciències socials d'aquest segle s'han dedicat a comprendre les causes del comportament antisocial i els factors que hi incideixen. La psicología evolutiva ha explorat, en estudis sobre el raonament i la conducta moral, les bases cognitives i socials de l'agressivitat, el conflicte, la delinqüència i els prejudicis. Igualment ha mantingut la preocupació per les conductes negatives de la infància. Una exposició completament actualitzada de les motivacions que s'amaguen darrere de les conductes prosocials i també de la forma en què es desenvolupen i es generen en diverses situacions. L'estudi se centra en com afavorir activament durant la infantesa l'amabilitat i les actituds d'ajuda, amb la qual cosa aconsegueix ampliar les nostres idees sobre el potencial moral infantil.


Relacions humanes
Educació afectiva
Educació infantil
Educació intercultural
Psicologia evolutiva
Socialització
Violència escolar

Powered by Koha