Trilla, Jaume

El Legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI Trilla Bernet, Jaume (coord.) - Barcelona Graó 2001 - 360 p. - Graó. Serie historia de la educación 159 .

Aquest llibre, compendi dels pedagogs més rellevants del segle XX, ofereix una panoràmica de la pedagogia dels últims cent anys. El seu objectiu és fer balanç del que es pot seguir aportant a l'escola del segle XXI. L'estructura de cada capítol és la mateixa: presentació, antecedents i context històric i pedagògic del pedagog, idees presents en la seva teoria pedagògica i aspectes metodològics. Pedagogs dels quals s'explica la seva teoria educativa: John Dewey i la pedagogia progressista; Francesc Ferrer Guardia i l'escola moderna; Maria Montessori i el mètode de la pedagogia científica; Ovide Decroly, Antón Semionovich Makarenko, Alexander S. Neill, Jean Piaget, Lev S. Vigotsky, Burrhus Frederic Skinner, Freinet, Ivan Ilich, Basil Bernstein, i Paulo Freire.

84-7827-256-9


Cooperació
Decroly, Mètode
Educació
Pedagogia
Sociologia de l’educació
Teoria de l'educació

Powered by Koha