Ley de calidad aspectos educativos básicos y enseñanzas comunes - Madrid Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 2004 - 253 p.

Recull de documents legislatius i normatius referents a la Llei de qualitat. Informacions sobre el calendari d'aplicació; els aspectes educatius bàsics de l'educació preescolar; els ensenyaments comuns de l'educació infantil i l'educació primària; l'ordenació general i els ensenyaments comuns de l'ESO i el batxillerat; la PGB (Prova General de Batxillerat); elements bàsics dels documents d'avaluació i requisits formals derivats del procés d'avaluació que són necessaris per garantir la mobilitat dels alumnes; normes d'aplicació i desenvolupament de la LOCE. (Autor/AL)


Alumnes
Avaluació dels alumnes
Avaluació dels professors
Avaluació de l'Educació
Batxillerat
Calendari escolar
Currículum vitae
Educació infantil
Educació preescolar
Educació primària
Competències bàsiques
Educació secundària obligatòria
Mobil

Powered by Koha