Materiales curriculares cómo elaborarlos, seleccionarlos y usarlos Parcerisa Aran, Artur - Barcelona Graó 1996 - 158 p. - Biblioteca de aula. Serie metodología y recursos 105 .

Els llibres de text i altres materials curriculars són un component que influeix en gran mesura en el desenvolupament dels processos d'ensenyament-aprenentatge. Però aquests materials han d'estar també al servei d'un projecte docent. En aquest llibre es plantegen elements per a la reflexió sobre el paper dels materials currículars i es proposen criteris per elaborar-los, seleccionar-los, i usar-los de manera que siguin adequats per ajudar a l'adquisició de les intencions educatives. L'autor, partint de la consideració que el professorat ha d'analitzar i reflexionar sobre la seva pròpia pràctica, presenta d'una manera sistemàtica els elements necessaris per poder considerar un material com a adequat, criteris per elaborar els propis materials i orientacions sobre com usar els materials editats. (Autor)

84-7827-147-3


Currículum vitae
Didàctica
Formació del professorat
Llibres de text
Currículums (Ensenyament)
Recursos educatius

Powered by Koha