Menors i joves del carrer visió sociojurídica Fundació FICART ; Rognoni, Irma (coord.) - Barcelona Fundació Jaume Bofill 2001 - 137 p. - Finestra oberta 23 .

La investigació objecte d'aquest llibre es va portar a terme entre l'octubre del 2000 i el juny del 2001, en el marc de col·laboració amb la Fundació FICAT, que té com a finalitat principal la defensa dels drets humans en les seves diverses vessants i que agrupa bàsicament advocats, i el Casal dels Infants del Raval. La finalitat de l'estudi era doble: conèixer la realitat conflictual que posen de manifest al nostre país l'entrada, la permanència i la sortida de menors i joves provinents de països del nord d'Àfrica, i també oferir vies de gestió i resolució interdisciplinàries d'aquest conflicte, partint de l'àmbit metodològic proposat des de l'òptica de la resolució de conflictes en sentit ampli.


Atenció a la infància i a l'adolescència
Conflictes socials
Immigració
Infants del carrer
Política social

Powered by Koha