Pallach, Josep

Els Mestres públics i la reforma de l'ensenyament a Catalunya 1901-1908 Pallach, Josep - Barcelona CEAC 1978 - 221 p. - Educación y enseñanza. Serie monográfica .

Els principis pedagògics de Josep Pallach és podrien sintetitzar en: democràcia, pluralisme ideològic, gratuitat i catalanitat; tots ells d'acord amb la seva concepció de la societat. Format en les fonts franceses, arreplegà la tradició pedagògica catalana dels moviments renovadors de l'Escola Nova, buscant sortides adaptades a les necessitats actuals de Catalunya. Aquesta obra, model de treball seriós i d'amor a les seves terres gironinies, és un petit mostrari de la riquesa i claretat d'idees de Josep Pallach, desaparegut quan encara tenía molt per oferir a Catalunya.

84-3299-310-7


Educació
ensenyament
Mestres
Pedagogia
Professors
Renovació pedagògica


Catalunya

Powered by Koha