Ni resignades ni submises tècniques de grup per a la socialització assertiva de nenes i noies Fabra, Maria Lluïsa - [Bellaterra] Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciències de l'Educació 1996 - 173 p. - Quaderns per a la coeducació 11 .

En la descripció de cadascún dels exercicis proposats se segueix un mateix ordre estandarditzat, per facilitar-ne la comprensió. Aquest ordre comprèn la descripció dels objectius específics de cada exercici, la grandària del grup per al qual està pensat, el temps aproximat que pot durar, els materials necessaris, el procediment a seguir, un esquema per a l'anàlisi i una proposta de variacions, a les quals, la persona docent pot afegir-hi totes les que cregui oportunes. La majoria dels exercicis són utilitzables tant a l'EGB com a l'ESO, al batxillerat, a la formació professional i al COU; per això s'acostuma a referir nens/nenes, noies/nois. El vocabulari que es fa servir, haurà d'adaptar-se a les diverses situacions i a l'edat de l'alumnat. Les preguntes constueixen una guia per a les persones docents, no per l'alumnat.

84-8948-917-3


Aprenentatge cooperatiu
Batxillerat
Coeducació
Dinàmica de grups
Dones
Formació professional
Jornada escolar
Igualtat d'oportunitats
Jocs educatius
Professors
Socialització

Powered by Koha