La Orientación vocacional a través del currículum y de la tutoría una propuesta para la etapa de 12 a 16 años Álvarez González, Manuel - Barcelona ICE de la Universitat de Barcelona; Graó 1991 - 236 p. - Materiales para la innovación educativa 3 .

Es presenta un model d'orientació vocacional adreát a alumnes d'ensenyament obligatori. S'expliciten les diferents fases teòriques: informació, reflexió i pressa de decisió, i tres grups d'activitats. En quant als models d'intervenció encara que són preferentment de tipus grupal i comunitari, també poden ser d'intervenció individual. Es destaca la necessitat de contemplar la relació personal professor i/o tutor - alumne i el paper dels pares. (Autor/MB)

84-87470-08-4


Currículum vitae
Educació secundària obligatòria
Innovació educativa
Mercat de treball
Orientació escolar
Tutors i tutoria (Educació)

Powered by Koha