Jordà Lapuyade, Lluís

Petit manual per a pares a principis del segle XXI Jordà Lapuyade, Lluís - 2a ed. - Barcelona Pòrtic 2004 - 125 p. - Pòrtic viure 23 .

Una visió nova i completa de les relacions entre pares i fills, que defuig les normes i les tècniques rígides referides a l’educació i se centra en els aspectes més humans, aquells que són veritablement decisius. No es tracta només d’explicar allò que s’ha de fer, sinó també - i sobretot – de fer comprendre per què s’ha de fer. (Autor)

84-7306-732-0


Alumnes
Educació afectiva
Educació emocional
Família
Mestres
Orientació escolar
Relació família escola
Relacions humanes

Powered by Koha