Giné Freixes, Núria

Planificación y análisis de la práctica educativa : la secuencia formativa fundamentos y aplicación Giné Freixes, Núria (coord.) ; Parcerisa Aran, Artur (coord.) - Barcelona Graó 2003 - 143 p. - Biblioteca de Aula. Serie Diseño y desarrollo curricular 181 .

Tracta de la pràctica educativa, tant de la que es desenvolupa en les institucions escolars com de la que es dóna fora d'aquestes institucions. Pretén proporcionar propostes per planificar i analitzar l'acció educativa amb vistes a poder prendre decisions que la millorin.La seqüència formativa permet una visió global i, a l'hora, pren com a punt de partida el que realment s'està fent en el dia a dia. Al llarg dels capítols del llibre, juntament a la fonamentació teòrica, s'han inclòs exemples de com treballar en clau de seqüència formativa, tant en el nivell de primària i secundària com en el de l'educació social. (Autor)

84-7827-298-4


Acció educativa
Aprenentatge
Autonomia (Ensenyament)
Avaluació dels alumnes
Contractes d'aprenentatge
Integració laboral
Investigació educativa
Planificació educativa
Currículums (Ensenyament)
Sistema educatiu
Treball en equip

Powered by Koha