Projectes educatius de ciutat : un procés permanent. Revisió metodològica 2008 / Diputació de Barcelona. Àrea d'Educació (coord) ; Institut de Govern i Polítiques Públiques. IGOP-UAB ; J. Subirats (dir.) - Barcelona Diputació de Barcelona. Àrea d'Educació 2009 - 100 p. - Documents de Treball. Sèrie educació 5 .

A partir de l'experiència acumulada durant anys, la present publicació representa la revisió metodològica feta per la Diputació de Barcelona el setembre de 2005. El treball neix amb la voluntat d'afavorir la consolidació dels projectes educatius de ciutat, perquè és manté vigent la idea que el desenvolupament econòmic i social d'una comunitat no és possible sense la contribució de l'educació i sense la participació de tothom. Així doncs, el principal objectiu d'aquesta publicació és analitzar la rica experiència acumulada pels municipis que han dut a terme un PEC durant els darrers quatre anys, per mirar de detectar les dificultats i els desajustos més freqüents amb què s'han trobat i deduir també quins han estat els principals factors d'èxit. Tot i això, aquesta revisió només té el propòsit de ser una referència metodològica, a fi que cada territori pugui aplicar-la en funció de la seva realitat.

978-84-9803-343-4


Projecte Educatiu de Ciutat


Activitats educatives
Ciutat educadora
Política educativa

Powered by Koha