Duran, Teresa

Quincemundos cuentos interculturales para la escuela Duran, Teresa - Barcelona Graó 2002 - 98 p. - Graó. Serie Temas transversales 168 .

Un recull de narracions per a petits i grans. Històries de quinze comunitats llunyanes i fins i tot desconegudes triades per a ser contades aquí, de viva veu. No n'hi ha cap europea, llevat de la zíngara 'L'origen del violí', perquè el poble rumi encara és una de les comunitats més desconegudes del vell continent. Hi trobareu indicacions sobre la manera d'explicar-les i d'utilitzar-les a l'escola. Una bona manera d'integrar al nostre patrimoni oral aquelles paraules que ens vénen de molt lluny, perquè la paraula és una eina senzilla que fa de pont entre el tu i el jo, entre els altres i els nosaltres. En la tria s'ha procurat donar prioritat a l'enginy més que no pas a la violència, als personatges humils més que no pas als poderosos o a la tenacitat més que no pas al prodigi. (Autor/MG)

84-7827-271-2


Contes
Educació intercultural
Comunicació oral
Mitologia
Multiculturalisme
Treball en equip

Powered by Koha