González Agápito, Josep

Ser infant abans d'ara Gonzàlez Agàpito, Josep - Barcelona A. A. P. S. A. Rosa Sensat 1989 - 151 p. - Temes d'infància 11-12 .

Aquest recull és format principalment per una selecció d'articles publicats a 'Infància' dins la secció 'Temps era temps', fruit de la pròpia motivació i del propòsit d'aportar uns elements del passat per comprendre millor el present. Aquesta selecció aplega treballs de l'autor i alguns textos significatius d'educadors precedits d'una presentació. La preocupació que des d'un temps ençà existeix per la història de la infància i de les seves institucions educatives és un bon símptoma. No només per l'oblit en què s'havia mantingut, sinó, també, pel que significa de sensibilització. Car quan un determinat col·lectiu va adquirint consciència de la seva importància social, paral·lelament es desvetlla l'interès per la seva història.

84-8500-866-9


Educació infantil
Història de l'educació
Professors

Powered by Koha