El Trabajo en pequeños grupos en el aula Bonals, Joan - Barcelona Graó 2000 - 129 p. - Metodología y recursos 145 .

Es tracta de suggeriments teòrics i pràctics sobre com poder treballar de manera eficaç en petits grups a les aules. Analitza les funcions del treball en grup, l’organització dels grups, la dinàmica de treball, les tasques a fer, l’avaluació del treball en grup i el paper de l’assessor pedagògic en el treball en petits grups. L'autor defineix el grup operatiu com un conjunt de persones amb un objectiu comú, que intenten abordar-lo com un equip. (Autor/MG)

84-7827-223-2


Avaluació dels alumnes
Dinàmica de grups
Integració escolar
Participació escolar
Recursos educatius
Treball en equip

Powered by Koha