La Violencia escolar estrategias de prevención Ortega Ruiz, Rosario ; Rey, Rosario del - Barcelona Graó 2003 - 133 p. - Orientación y tutoría 186 .

En aquest llibre es presenta un marc conceptual per a la comprensió dels problemes en les relacions interpersonals que es poden plantejar en un centre escolar i un conjunt d'estratègies educatives per a la seva prevenció mitjançant processos de mediació i diàleg. Parteix de l'anàlisi del centre educatiu coma un ecosistema en el qual es desenvolupen un ampli conjunt de problemes socials. Des de la desmotivació a la indisciplina i des d'aquesta fins els conflictes que acaben en una agressivitat injustificada o violència. Les autores proposen un apropament comprensiu que permeti afrontar aquests problemes en les seves diferents dimensions. Existeixen molts i greus problemes, però no són irresolubles. Es parteix del diàleg com a eina clau i s'ofereix un ampli ventall d'alternatives psicoeducatives. (Autor)

84-7827-304-2


Adolescència
Violència
Conflictivitat escolar
Convivència
Disciplina
Dones
Educació afectiva
Educació emocional
Educació i lleure
Educació per a la pau
Experiències educatives
Família
Fracàs escolar
Igualtat d'oportunitats
Educació en valors

Powered by Koha