Novella, Ana María

Participación infantil y construcción de la ciudadanía Novella, Ana María - Barcelona Graó 2014 - 127 p. - Crítica y fundamentos 43 .

Les experiències participatives viscudes a la infància faciliten la formació de futurs ciutadans. Els promotors remarquen que es tractin els nens i les nenes com a ciutadans de fet i no només com a futurs ciutadans. Aquest llibre tracta casos en tres àmbits: l'escolar, el de l'educació en el lleure, i el comunitari per mitjà dels consells infantils municipals.

978-84-9980-529-0


Drets dels infants
Educació
Participació comunitària

Powered by Koha