Kliczowski, Florencia

Polítiques educatives locals el paper dels municipis en el nou context competencial i econòmic Kliczowski, Florencia (coord.) ; Albaigés, Bernat ; Plandiura, Ramon - Barcelona Fundació Jaume Bofill 2014 - 74 p. - Informes breus 50 .

L'aprovació de la LRSAL pot suposar una amenaça per al paper dels municipis a la coresponsabilitat educativa. Aquest informe presenta la descentralització educativa als municipis, a càrrec de Bernat Albaigés, continua amb una anàlisi de la reforma legal de Ramon Plandiura i acaba amb unes prioritats i propostes per a les polítiques educatives locals.

978-84-15526-49-0


Descentralització de centres docents
Municipis
Legislació
Política educativa municipal


Catalunya

Powered by Koha