L'Elaboració d'un quadre de comandament des dels serveis d'atenció domiciliària guia metodològica Xavier Garcia Marimon, Anna Maria González Navarro, - Barcelona Diputació de Barcelona. Àrea d'Atenció a les Persones 2014 - 1 pdf, 72 p.

La guia s’adreça als professionals dels equips de gestió dels serveis d’atenció domiciliària dels ens locals. L’objectiu és doble: per una banda presentar el quadre de comandament integral com una eina que millora el procés de planificació, gestió i control, i de l’altra, facilitar la metodologia que cal seguir per a la seva elaboració.


Barcelona (Província)

Powered by Koha