Echeburúa, Enrique

Adicción a las redes sociales y nuevas tecnologías en niños y adolescentes guía para educadores / Enrique Echeburúa, Ana Requesens Enrique Echeburúa, Ana Requesens - Madrid Pirámide cop. 2012 - 187 p. 23 cm - Ojos solares. Tratamiento .

Aquest llibre és una guia pràctica en la qual es descriuen les característiques de les noves tecnologies, es plantegen els principals perills de les xarxes socials per als adolescents i es marquen estratègies d'actuació a l'abast dels educadors. En el text s'explica l'atractiu que les noves tecnologies —en particular les xarxes socials— susciten en els adolescents i joves en funció del significat emocional que les relacions socials tenen en aquest període evolutiu de la vida. S'indiquen amb precisió els riscos d'addicció i altres possibles conseqüències negatives associades a l'abús de les xarxes socials —continguts inadequats, assetjament sexual, *ciberacoso i comissió de delictes—. S'expliquen de forma pràctica els indicadors que alerten del pas d'una afició a una addicció i es detallen els principals factors de risc i de protecció per als joves a nivell psicològic, familiar i social. Finalment, es faciliten algunes indicacions útils relatives a l'ús adequat de les noves tecnologies en funció de l'edat i s'assenyalen les principals vies d'actuació per aconseguir una prevenció eficaç.Aquesta guia està dissenyada per a educadors, inclosos els pares, i altres professionals que estan en contacte directe amb els adolescents.

9788436826869


Xarxes socials en línia
Interacció social
Internet i infants
Internet i adolescents
Addicció a Internet

Powered by Koha