2008 Año europeo del diálogo intercultural - Cartagena Ayuntamiento de Cartagena 2009 - 62 p

Es presenten, emmarcades en les diferents línies d'actuació, les nombroses i variades actuacions municipals sobre la matèria; moltes, dissenyades i desenvolupades específicament entorn de l'objecte mateix del foment de la interculturalitat; també rellevants- orientades a altres fins generals encara que amb incidència en el fet intercultural; però cap susceptible de passar desapercebuda en el marc de les polítiques municipals dirigides al fenomen migratori i al canvi social conseqüent.


Administració local
Immigració
Comunicació intercultural


Comunitat Autònoma de Múrcia

Powered by Koha