Achcar, Gilbert

El Atlas de le Monde diplomatique Gilbert Achcar...[et al.] ; prólogo de Ignacio Ramonet - Valencia Cybermonde 2003 - 194 p. il. (mapes col.) 30 cm

Contè: I. Globalización y fracturas. - II. Escenarios y actores. - Mapes i gràfiques estadístiques. - S'inclouen referències a adreces electròniques de diverses entitats internacionals.

Sumari: 0. Prólogo, p. 6-7 I. Globalizació y fracturas, p. 10-95 1. Un mundo más pequeño, p. 10-20 2. Un mercado global, p. 20-36 3. Rearme y desorden, p. 36-46 4. Progresos técnicos y fracturas sociales, p. 46-58 5. Los daños al medio ambiente, p. 58-68 6. Democracia y progreso social, p. 68-84 7. Fragmentación, tensiones y conflictos, p. 84-93 II. Escenarios y actores, p. 96-194 1. Estados Unidos, superpotencia global, p. 96-106 2. Las Américas, de Norte a Sur, p. 106-114 3. La Unión Europea, ¿un actor autónomo?, p. 114-128 4. El Este de Europa, una transición difícil, p. 128-138 5. Rusia y su entorno, un espacio desgarrado, p. 138-152 6. Japón, la potencia vacilante, p. 152-156 7. China, el gigante emergente, p. 156-162 8. Este y Sur de Asia, cambios y crisis, p. 162-170 9. Medio Oriente y Àfrica del Norte, una zona inflamable, p. 170-186 10. El abandono del Àfrica Subsahariana, p. 186-194 Presentación de los autores, p. 194 Resum: El present atlas es presenta com una eina de referència d'acord a facilitar l'orientació a dintre del nou espai geopolític obert a partir de l'aparició del fenòmen contemporani de la globalització. Es mostra, d'una banda, la dinàmica, influència, impacte i pes de la globalització liberal en la transformació i fractura social actual amb relació a: les comunicacions i les noves tecnologies, el transport, la llengua, els mitjans de comunicació i el cinema i el turisme; els recursos naturals, el comerç internacional, les inversions estrangeres, el deute públic internacional, les multinacionals, l'especulació i el món financer; l'armament; les organitzacions intergubernamentals, la justícia internacional i les ONG; el PNB, el consum, la demografía, els fluxos migratoris i el sistema penitenciari internacional; la metropolització, l'efecte invernader, la salut i la contaminació; l'educació, la democràcia, els pressos polítics, els drets sindicals, el treball i la desigualtat laboral, els drets de la dona, la igualtat social i l'homofòbia; el racisme i la religió. D'una altra banda, es mostra la particular visió del món per part de la superpotència econòmica d' Estats Units, la Unió Europea i dels continents americà, europeu, africà i asiàtic.


Idioma: Castellà

84-95798-03-4


Asiàtics
Comerç
Democràcia
Desenvolupament
Igualtat
Asil, Dret d' 
Economia
Educació
Globalització
Igualtat d'oportunitats
Medi ambient
Migració
Innovacions tecnològiques
Països en vies de desenvolupament
Pobresa
Política
Racisme
Ref


Àfrica
Amèrica Llatina
Canadà
Estats Units d'Amèrica
Europa
Japó
Magreb
Mèxic

Powered by Koha