Manual d'acollida per a persones nouvingudes a Sant Boi de Llobregat Sant Boi de Llobregat. Ajuntament. Comissió Tècnica d'Immigració i Ciutadania ; AMIC-UGT del Baix Llobregat - [Sant Boi de Llobregat?] Ajuntament de Sant Boi de Llobregat [2003] - 1 estoig (42, 31, 31, 37 fitxes) 24 cm 3 fullets

Fitxes en català, castellà, anglès, francés i àrab. - Com a material complementari s'inclouen tres fullets amb indicacions referents als serveis d'interpretació i traducció, informació i assessorament per a persones nouvingudes a Sant Boi i plànol amb adreces d'interès de Sant Boi de Llobregat (45 x 61 cm).

Sumari: - On et trobes?: Informació general de Sant Boi de Llobregat - Fitxa 1: On puc empadronar-e? - Fitxa 2: Què necessites saber en matèria d'estrangeria? - Fitxa 3: Què necessites saber sobre l'educació? - Fitxa 4: Què necessites saber sobre l'educació? - Fitxa 5: Què necessites saber sobre la sanitat? - Fitxa 6: Què necessites saber sobre els serveis socials? - Fitxa 7: Què necessites saber sobre Infància i Joventut? - Fitxa 8: Què necessites saber sobre els serveis d'atenció a la dona? - Fitxa 9: Entitats i associacions de Sant Boi de Llobregat - Fitxa 10: Telèfons útils - Agraïments Resum: La present guia recull tota la informació considerada d'utilitat per a les persones nouvingudes a Sant Boi de Llobregat des del punt de vista de la seva integració social, educativa i laboral així com del respecte als seus drets com a immigrants. Així mateix, cadascuna de les fitxes temàtiques que estructuren el manual, contenen informació detallada entorn la definició i drets, documentació necessària i directori dels serveis municipals en matèria d'estrangeria, serveis sanitaris, serveis d'ensenyament, serveis d'ocupació, serveis socials, serveis d'infància i joventut, serveis d'atenció a la dona així com d'entitats i associacions i un petit llistat de telèfons útils. Finalment, el manual s'acompanya de tres fullets amb indicacions referents als serveis d'interpretació i traducció, informació i assessorament per a persones nouvingudes a Sant Boi i un plànol amb adreces d'interès de Sant Boi de Llobregat.


Idioma: Català ; àrab ; Castellà ; Francès


Administració local
Associacions
Directoris
Dones
Educació
Censos
Entitats
Estrangers
Guies
Immigració
Immigrants
Infants
Joves
Recepció i acollida (Immigració)
Sanitat
Serveis socials
Treball


Barcelona (Província)
Catalunya

Powered by Koha