Directrices para el desarrollo curricular nuevos currículos de TIC para el siglo XXI - Luxemburgo Oficina de publicaciones oficiales de las Comunidades Europeas 2001 - 47 p.

Aquestes directrius que porten per subtítol: 'Nuevos currículos de TIC para el siglo XXI: el diseño de la educación del mañana' han estat elaborades per un grup d'empreses tecnològiques del consorci Career Space i universitats europees, sota els auspicis del Cedefop. El sector de les tecnologies de la informació i la comunicació és la columna vertebral de la societat del coneixement malgrat que Europa té una manca del nombre de titulats suficients. A partir de l'anàlisi comparativa dels actuals currículums i pràctiques de les universitat s'han elaborat recomanacion per al futur, tenint en compte tan els requisits tècnics com els temes socials i culturals.


Currículum vitae
Ensenyament universitari
Tecnologia de la informació

Powered by Koha