Directrius IFLA / UNESCO per a la biblioteca escolar - Barcelona Col·legi de Bibliotecaris i documentalistes de Catalunya Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació 2005 - 52 p.

Aquest manifest declara que els governs, a través dels seus polítics responsables d'educació, estan cridats a elaborar estratègies, polítiques i programes que permetin aplicar els principis enunciats en ell. Aquestes noves directrius s'han creat per informar els líders responsables de la presa de decisions a nivell nacional i local d'arreu del món, i per donar suport a la comunitat bibliotecària. Han estat escrites per ajudar les escoles a aplicar els principis expressats al manifest. (Autor)

84-96972-18-3


Alumnes
Biblioteques escolars
Biblioteques especialitzades
Biblioteques infantils
Aprenentatge
Comprensió lectora
Finançament
Hàbit d'aprenentatge
Innovació educativa
Lectura
Mestres
Política cultural
Política lingüística
Política social
Rec

Powered by Koha