Consideracions del grup de treball tècnic d'immigració de l'FMC sobre la darrera reforma del padró municipal feta per la legislació d'estrangeria - Barcelona Federació de Municipis de Catalunya 2004 - 5 fulls 30 cm


Censos
Immigració
Legislació
Emigració i immigració (Legislació)

Powered by Koha