Los planes de igualdad en tiempos de crisis : problemas de aplicación y carencias conceptuales Encarna Bodelón y Noelia Igareda (editoras) - Madrid Dikinson D.L. 2013 - 220 p. gráf. 24 cm

Incluye referencias bibliográficas

Aquesta publicació reuneix diverses anàlisis sobre l'aplicació dels plans d'igualtat des d'una valoració normativa, sociològica i política. Per a això, aglutina diferents capítols d'autores que centren la seva anàlisi en l'aplicació de la llei, en el paper de la negociació col•lectiva en l'elaboració dels plans d'igualtat empresarials, en l'anàlisi del contingut dels plans d'igualtat (anàlisi tanta qualitativa com a quantitatiu), en les valoracions d'algunes de les dimensions contingudes en els plans d'igualtat en les empreses, com per exemple, la conciliació de la vida familiar, personal i laboral o la violència de gènere, en el paper de l'administració pública com a impulsora dels plans d'igualtat empresarial, o en la jurisprudència que ha donat motiu l'aplicació d'aquesta figura jurídica en els nostres tribunals.

9788490315699

MON1311


Mujeres--Igualdad de oportunidades--España
Gestión de recursos humanos

Dones -- Igualtat d'oportunitats

331.58-055.2(460) 658.3.012.4(460)

Powered by Koha