De los ordenadores a los dispositivos móviles : propuestas de creación musical y audiovisual Andrea Giráldez (coord.) ; J. Álvarez Herrero ... [et al.] - Barcelona : Graó, 2015 - 161 p. ; il. ; 23 cm - Biblioteca de Eufonía. Serie Didáctica de educación musical ; 313 .

Partint de l’àrea de música i des d’una perspectiva interdisciplinària, aquest llibre ofereix idees per experimentar amb allò que és sonor i també per pensar en la seva aplicació en creacions mixtes, audiovisuals i multimèdia. Aquesta possible interconnexió, que possibilita el treball interdisciplinari, es fa evident a través de propostes elaborades per especialistes de música, tots ells docents en actiu i en contacte permanent amb l’alumnat. Des del seu propi àmbit, cadascuna d’aquestes propostes ens convida a integrar temes i continguts d’altres àrees trencant les fronteres entre les aules i els espais adjudicats a les diverses matèries.
[Font: editorial]Composició musical per ordinador
Música--Educació primària
Música--Educació secundària
Tecnologia educativa
Ordinadors en l'ensenyament
Ensenyament assistit per ordinador
Tecnologia en l'art

Powered by Koha