A Handbook of children and young people's participation : perspectives from theory and practice - Milton Park, Abingdon, Oxon ; New York, NY Routledge 2010 - XII, 378 p. ; il. ; 24 cm

El llibre presenta els conceptes clau i debats, i presenta una rica col·lecció de comptes de les diverses formes en què s'entén la participació infantil i promulgada a tot el món, intercalats amb comentaris reflexius dels adults i els joves. Es conclou amb una sèrie de contribucions teòriques importants que tenen com a objectiu portar endavant la nostra comprensió de la participació dels nens.

L'èmfasi en tot el text està en aprendre de la complexitat de la participació dels infants en la pràctica per millorar la nostra comprensió teòrica, i sobre l'ús d'aquests coneixements teòrics per desafiar la pràctica, amb l'objectiu de fer realitat els drets de l'infant i de la ciutadania més plenament.


978-041-546-8527 (rúst.)


Drets civils
Participació social
Adolescents
Drets dels infants

Powered by Koha