Abellán, Carlos, 1980-

Consells escolars i participació de les famílies a l'escola : una lectura marcada per la LOMCE / Marta Comas Sàbat (directora), Carlos Abellán Cano, Ramon Plandiura Vilacís - Barcelona : Fundació Jaume Bofill, 2014 - 145 p. : il., gràf., taules ; 24 cm - Informes breus ; 48 .

A port.: Famílies amb veu

Bibliografia p. 141-145

Els consells escolars, malgrat la seva escassa popularitat, són una peça clau en la participació de lees famílies a l'escola. Aquest informe analitza els fonaments jurídics i la dinàmica dels consells escolars (tant els de centre com els d'àmbit superior), les seves limitacions i potencialitats, les vies alternatives i les perspectives de futur de la presa de decisions9788415526476 (Rúst.)


Consells escolars--Aspectes legals--Catalunya
Política educativa--Aspectes legals--Catalunya
Política educativa--Informes
Ensenyament--Dret i legislació--Espanya
Consells escolars
Família i escola
Pares i mestres

371.11.057(467.1)

Powered by Koha